Hjørring Triatlon Klub blev stiftet den 19. september 2013 og har hjemsted i Hjørring Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triatlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Derudover er vi blevet medlem af DGI i 2017.

Klubben har i dag ca. 60 medlemmer, hvor aldersgrupper fra 16 til 60 år er repræsenteret, fordelt på ca. 30% kvinder og 70% mænd.

HTKs fokusområde er at skabe en klub, hvor alle kan være med uanset, hvilket konditionsniveau man befinder sig på, og/eller om man er nybegynder i en eller flere af de 3 discipliner, som udøves indenfor triatlon-sporten.Hvis man som nybegynder følger triatlontræningen i en sæson, kan man med stor sandsynlighed gennemføre en triatlon ved sæsonafslutning, herunder eksempelvis en mini tri (1/10) eller en kvart (1/4) distance.

Derudover er der i HTK mulighed for, at optimere distance-niveauet på lidt længere sigt, da der også er triatleter i klubben, som træner til de helt lange distancer.

HTK kan tilbyde følgende træning i de 3 forskellige discipliner:
Svømmetræning:

Vi har svømmetræning med instruktører.

Vi har et begynderhold, som vi kalder plaske-holdet. Her starter vi helt fra begyndelsen med simple arm- og ben-øvelser samt vejrtrækningsteknikker, som alt i alt udmunder i, at man faktisk lærer at svømme crawl.Derudover har vi to øvede hold. Her undervises i optimering af triatletens svømmestil med forskellige armtagsøvelser, ben- og intervaltræning samt orienteringsøvelser til open-water-sæsonen.Forskellen på de 2 øvede hold er distancen, så dem, der træner til de længste distancer, svømmer simpelthen bare mere end det andet hold og holder færre pauser imellem øvelserne.

Løbetræning:

Der er løbetrænes hver lørdag med løbeinstruktører.

HTK har i dag 4 uddannede løbeinstruktører, der skiftevis planlægger ugens løbetræning. Løbetræningen består af opvarmning, teknik, bakke- eller intervalløb samt distancetræning.

Distancetræningen vil typisk være rundeløb, så alt efter triatletens ambitionsniveau kan antallet af runder øges efter det individuelle behov, ydermere er rundeløb valgt for at have et samlepunkt på ruten.

Der løbes i Hjørring by som udgangspunkt, men kan også efter nærmere aftale starte andet steds fra, eksempelvis Tornby Klitplantage, stranden eller noget helt andet.

Cykeltræning:

Vi har nogle engagerede medlemmer i HTK, som har stor passion for specielt cykeldelen. Disse medlemmer laver ugentligt cykelture med blandede distancer, bakketræning samt interval-kørsel.
Her bliver der kørt primært på tricykel/racer i sommerhalvåret, og om vinteren køres der på MTB.

Bakketræning: HTK hører hjemme i Hjørring, som ligger midt i Vendsyssel, hvilket har den fordel, at vi nemt finder fine bakker i umiddelbar nærhed, som vi træner i.

Derudover laves cykeltræningen som rundeløb, som i løbetræningen og med samme formål for øje.

HTK er meget mere end træning:

Der afholdes ofte en eller anden form for event i klubben, eksempelvis foredrag med en triatlon-guru eller en kostvejleder, som deler deres viden med os. Ydermere afholdes hygge-komsammen, hvor snakken tit falder på optimering af triatlonsportens mange finurligheder, gode råd og vejledning udveksles imellem klubmedlemmerne.

Sidst men ikke mindst er et af kendetegnene ved sammenholdet i HTK, at der støttes op om og heppes på vores medlemmer, når de repræsenterer klubben til de mange stævner, de er tilmeldt.

Synopsis

Vi i HTK bidrager alle til, at klubben skal være et rart sted at komme for nye og ”gamle” medlemmer.

Der er plads til alle ambitionsniveauer i HTK – både de, som ønsker at udfordre sig selv på de kortere distancer, og de, der ønsker at prøve kræfter med de lange distancer.

Det er altså langt fra nødvendigt at sætte sig et mål om eksempelvis at gennemføre en Ironman, i HTK eksisterer alle ambitionsniveauer side om side.